Zöld Iroda Minősítés

A már környezet- és emberbarát módon üzemelő irodák részéről felmerült az igény, hogy a Magyarországon, környezetbarát módon üzemelő munkahelyek hivatalosan és emblematikusan megkülönböztethetőek, kiemelhetőek legyenek és mindezt egy külső független szakértő révén hitelesíthessék. A KÖVET ezért itthon elsőként Zöld Iroda Minősítést dolgozott ki 2008-ban, így a környezet és emberbarát módon üzemeltetett irodák jogot szerezhetnek a Minősített Zöld Iroda logó használatára és a Követ által kiállított tanúsítvány elnyerésére.


A fő kritériumok:
 • A Zöld Irodát üzemeltető szervezetnek méretétől függően rendelkeznie kell egy, vagy több koordinátorral, amely személy(ek) felelős a környezet- és emberbarát működés megvalósulásáért, annak fenntartásáért és folyamatos fejlődéséért.
 • A Zöld Irodát üzemeltető szervezetnek meg kell fogalmaznia az iroda üzemeltetési politikáját, és gondoskodnia kell arról, hogy azt minden irodai dolgozó ismerje és munkáját annak szellemében végezze.
 • A Zöld Iroda működését félévente felül kell vizsgálni, célokat kell kitűzni (határidőkkel, felelősökkel) a fejlődés érdekében, és meg kell vizsgálni az előző féléves célok teljesülését.
 • A Zöld Iroda Tanúsítványt kétévente meg kell újíttatni, amihez egy átfogó audit szükséges.
 • A Zöld Iroda üzemeltetéséhez elengedhetetlen a dolgozók képzése, tudatosságuk mélyítése.
 • A Zöld Irodát üzemeltető szervezetnek éves eredményeiről és céljairól egy rövid kérdőíves formátumban (elektronikusan) jelentést kell tennie.
A Zöld Iroda Minősítés folyamata a következő lépésekből áll:
 • KÖVET által elkészített önértékelő teszt kitöltése – cég feladata
 • Önértékelő teszt kiértékelése
 • Szerződéskötés és feladatok ütemezése
 • Helyszíni audit
 • Auditjelentés elkészítése, értékelés a szakértők véleménye alapján: megfelelés vagy nem megfelelés
 • Nem megfelelés esetén 3 hónapon belül pótdíj ellenében pótauditra van lehetőség
 • Tanúsítvány kibocsátása, logóhasználati jog megadása, bejegyzés, oklevél átadása
 • Belső felülvizsgálat félévente – cég feladata
 • Jelentéskészítés az eredményekről évente – cég feladata
 • Megújító audit kétévente – új szerződés alapján
Referenciák

Kinnarps Hungary Kft. (2009)

MARS Magyarország Értékesítő Bt. (2011)

?>