Szakértői szolgáltatás

Iroda felmérés

Első lépésben, a vállalattal közösen, egy munkacsoportot alakítunk ki. A szervezetet, ha szükséges, több egységre bontjuk, minden egységhez kijelölünk egy felelőst, aki a munkacsoport tagja lesz (Szerencsés lehet például az előzetes képzésen, vagy képzést követően önkéntes, elhivatott munkatársak jelentkezését kérni a munkacsoportokba). Ezt követően röviden ismertetjük a munkacsoport tagjaival az ökotérképezés módszerét, a program egyes lépéseit. Ezután közösen létrehozunk egy ütemtervet, melyben kijelöljük a program egyes lépéseinek tervezett időpontját.

A munkacsoport adott területért felelős tagjával bejárjuk a munkahelyet és az ökotérképezés módszerének segítségével azonosítjuk a környezeti problémákat és összegyűjtjük a szükséges adatokat. Az ökotérképezés egy egyszerű, vizuális eszköz a szervezetek környezeti problémáinak felmérésére. A telephely, jelen esetben az irodák alaprajzával körbejárva összegyűjtjük az energia, víz, hulladék, talaj és tárolás, zaj és kockázatok területén tapasztalható környezeti problémákat és alkalmazott jó gyakorlatokat, és bejelöljük azokat a térképen. A dolgozók bevonása a „környezeti időjárás jelentés” kitöltésével történik. A „környezeti időjárás jelentés” egy egyoldalas kérdőív, mely segítségével megtudható, hogy a dolgozók szerint mely területeken lehetne javulnia a szervezetnek, illetve melyek azok a területek, ahol nincsenek problémák környezeti szempontból. A felmérések, illetve a dolgozók körében végzett kutatás eredményeit egy jelentésben összegezve adjuk át a megbízó részére.

Akciótervek kidolgozása

Amennyiben a megbízó igényt tart rá, a bejárás után a problémákat összegezzük, azoknak megoldására intézkedési javaslatokat dolgozunk ki, melyek közül a fontosabbakat pénzügyi elemzéssel is alátámasztjuk. A bejárás és az összegzés során felmerült problémák és javaslatok – természetesen azok kiegészítésével –, illetve azok környezeti, gazdasági és megvalósíthatósági elemzése alapján megállapítjuk az intézkedések megvalósításának prioritási sorrendjét és összeállítjuk a környezeti akcióprogramot.

A kidolgozott akcióprogram egyeztetésre kerül a szervezet vezetőségével és a programért felelős személyekkel. Az egyeztetés célja, hogy az akcióprogram a szervezet éves programjának szerves része lehessen, valamint, hogy a program ütemezése kialakuljon. Az egyes elvégzendő feladatokhoz felelősöket és határidőket is kell rendelni. Amennyiben igény van rá, a program rövid előadás formájában, beterjesztéssel zárul a vezetőség felé. A végső anyag így tartalmazza a vezetőség véleményét tükröző módosításokat.

Konzultáció

A program során a KÖVET szakértői készséggel állnak rendelkezésre folyamatos konzultációs (telefon, e-mail) lehetőséget biztosítva a felmerülő kérdések, problémák megoldására.

Monitoring bejárás

A környezeti munkaprogram beindítása után fél évvel a KÖVET szakértőinek vezetésével, valamint a munkacsoport tagjainak részvételével történik a szervezet monitoring bejárása. Az akcióprogram és az eredmények közös értékelése. Módosítások egyeztetése, új munkaprogram kialakítása. Ütemezés.

 

 

?>